Meeting Standards!


ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ JCC Engineering

Η JCC ENGINEERING είναι μια τεχνική μελετητική εταιρία, που δραστηριοποιείται στο πεδίο της υλοποίησης βιομηχανικών έργων και έργων υποδομής, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν:


Στελεχώνεται από προσωπικό υψηλού επιπέδου (Μηχανικοί, Σχεδιαστές και Διοικητικό προσωπικό) και υποστηρίζεται από εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε έργου.


Εφαρμόζει την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία σχεδίασης με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (με λογισμικό από τα υπάρχοντα στην αγορά και σχεδιασμένο αποκλειστικά για την ίδια) και είναι εξοικειωμένη με τους περισσότερους από τους εφαρμοζόμενους σε παγκόσμια κλίμακα κώδικες, κανονισμούς και προδιαγραφές.


Οι θεμελιώδεις αξίες της JCC ENGINEERING είναι :


 • Εκτεταμένη και σε βάθος τεχνική κατάρτιση
 • Μεγάλη εμπειρία
 • Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
 • Έγκαιρη παράδοση
 • Ευελιξία στην ανταπόκριση των πελατών

Η JCC ENGINEERING προσφέρει υψηλής ποιότητας και σε χαμηλό κόστος υπηρεσίες λεπτομερούς σχεδιασμού και τεχνικών μελετών για διυλιστήρια, χημικές βιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων, καθώς και βιομηχανίες που σχετίζονται με την ενέργεια, όπως περιγράφεται στη συνέχεια:


 • Μηχανικοί υπολογισμοί:
  • Δοχείων Πιέσεως σύμφωνα με τους Κώδικες ASME, BS, AD Merkblatter, CODAP, και PED 97/23/EC
  • Εναλλακτών Θερμότητας κελύφους αυλών σύμφωνα με τα πρότυπα ΤΕΜΑ
  • Δεξαμενών σύμφωνα με τα πρότυπα API 650 & 620, AWWA, BS, DIN και EUROCODE
  • Συμπυκνωτών και Προθερμαντών σύμφωνα με ΗΕΙ
 • Θερμικοί Υπολογισμοί Εναλλακτών Θερμότητας
 • Ηλεκτρολογικοί Υπολογισμοί
 • Κατασκευαστικά σχέδια
 • Υπολογισμοί μεταλλικών κατασκευών
 • Λεπτομερή ανάλυση σωληνώσεων συμφώνως προς την Σειρά ANSI, συμπεριλαμβανομένης της Ανάλυσης των Τάσεων.
 • Σχέδια διάταξης σωληνώσεων και Ισομετρικά
 • Σύνταξη:
  • Προδιαγραφών εξοπλισμού
  • Χαρτών και Διαδικασιών συγκoλλήσεων
  • Σχεδίων επιθεώρησης προγραμμάτων και τεχνικών φακέλων
 • Απαιτήσεις υλικών
 • Προδιαγραφές προστασίας υλικών
 • Τεχνική αξιολόγηση προσφορών

Η JCC Engineering, βασιζόμενη στην μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών της, από την συνεργασία τους με Διεθνείς Οίκους, προσφέρει Υπηρεσίες Διαχείρισης Εργου, που διασφαλίζουν συντονισμό, παροχή κατευθύνσεων, διαχείριση και έλεγχο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την βέλτιστη υλοποίηση του έργου.


Τέτοιες υπηρεσίες είναι:


 • Προσδιορισμός Απαιτήσεων Εργου
  • Περιγραφή του Εργου
  • Προδιαγραφές
  • Περιγραφή Τελικού Προϊόντος
  • Επιθεώρηση και Αποδοχή
  • Πληροφορίες Χρονοδιαγράμματος
  • Αναφορά Προόδου
  • Όροι και Παραδοχές
 • Οργάνωση του Έργου
 • Σύνταξη Σχεδίων Του Έργου
  • Σχέδια και Προδιαγραφές
  • ΚατασκευαστικάΣχέδια
  • Σχέδια Κρισιμοτήτων
 • Διαχείριση Υποσυμβάσεων
  • Προσδιορισμός Απαιτήσεων
  • Αξιολόγηση Υπεργολάβων
  • Επιθεώρηση στην Πηγή Προμήθειας
  • Παρακολούθηση των Υπεργολάβων
 • Ελεγχος Κόστους και Προϋπολογισμών
  • Σύνταξη λεπτομερών προϋπολογισμών
  • Μελέτες Κόστους
  • Χρονοδιάγραμμα Χρηματορροών
 • Παρακολούθηση και Αναφορά

Οι Υπηρεσίες Διασφάλισης Ποιότητας, που προσφέρονται από την JCC Engineering, αντανακλούν την συγκεκριμένη εικόνα και τους στόχους του συγκεκριμένου Πελάτη ή του έργου. Οι υπηρεσίες αυτές, που παραθέτονται στη συνέχεια, καλύπτουν ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών και περιλαμβάνουν την διασφάλιση της ποιότητας τόσο υλικών αγαθών όσο και υπηρεσιών.


 • Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
  • Διαγνωστικές Μελέτες
  • Εκπόνηση Εγχειριδίων Διαχείρισης Ποιότητας
  • Εκπόνηση Διαδικασιών Λειτουργίας και Ελέγχου
  • Εκπαίδευση Προσωπικού
  • Προετοιμασία για πιστοποίηση
 • Επιθεωρήσεις
  • Επιθεώρηση στην "πηγή"
  • Αξιολόγηση Πηγών Προμήθειας
  • Ανάλυση Αστοχιών
  • Μη Καταστροφικοί Ελεγχοι
  • Στατιστική Ανάλυση
 • Προγράμματα Συνεχούς Βελτίωσης
  • Οργάνωση Δομών Συνεχούς Βελτίωσης
  • Διατύπωσητης Αποστολής της Εταιρίας
  • Εντοπισμός Ευκαιριών Βελτίωσης
  • Καθιέρωση Κριτηρίων Βελτίωσης
  • Εκπαίδευση

Η JCC Engineering βασιζόμενη στην βαθειά γνώση της Ελληνικής αγοράς, στην αδιαμφισβήτητη τεχνογνωσία της και στην θετικότατη εικόνα της στην αγορά έχει αναπτύξει μόνιμες ή/και σε επίπεδο έργου σχέσεις αντιπροσώπευσης γνωστότατων Οίκων του Εξωτερικού στην Ελλάδα και στην γειτονική περιοχή. Στο πλαίσιο αυτών των σχέσεων η JCC Engineering:


 • Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση και την αύξηση των πωλήσεών τους στην Ελλάδα
 • Τους συστήνει σε νέους Πελάτες
 • Παραλαμβάνει τα έγγραφα νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
 • Τους καθοδηγεί στην προετοιμασία των προσφορών
 • Συντονίζει την συνεργασία τους με τους εγχώριους υπεργολάβους
 • Τους υποστηρίζει στην είσπραξη πιστώσεων όπως τιμολόγια και εγγυήσεις
 • Προσφέρει υπηρεσίες μελετών, σχεδίασης και διαχείρισης έργου

Οι ακόλουθες επιχειρήσεις, με τα αντίστοιχα προϊόντα τους, αντιπροσωπεύονται, σήμερα στην Ελλάδα απότην JCC Engineering:


 • Vergaengineering S.p.A. (Fired Heaters, Heat Recovery Systems, Gas Incinerators)
 • Paresa S.p.A. (Δεξαμενες Αποθήκευσης Καυσίμων, Σφαιρικές Δεξαμενές Πιέσεως)
 • NOOTER/ERIKSEN s.r.l. (Heat Recovery Steam Generators)
 • Alpina s.r.l. (Υδροηλεκτιρκά Εργοστάσια Παραγωγής Ρεύματος, Τεχνολογία Νερού)
 • SWS s.r.l. (Επεξεργασία Νερού)
 • PENSOTTI-IDROTERMICI S.p.A. (Καζάνια, Heat Recovery Steam Generators, Gas Incinerators)


ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος website με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.